Sep 01 > 《祖孽》解咒:現實邪教與聖經魔鬼預言

01 Sep 2018

《祖孽》解咒:現實邪教與聖經魔鬼預言

日期 2018.09.01 (Saturday)

時間 17.30-18.30

地點 電影中心 1/F

主持

講者 雲海

由於電影內有好多邪教、魔鬼同符號參考 、典故,Panorama今次特地邀請香港神秘學始祖雲海先生擔任映後分享嘉賓,同影迷一齊將電影抽絲剝繭,逐一解碼!講座歡迎公眾參與,有興趣朋友千祈唔好錯過喇!