IT'S A FLICKERING LIFE
Director
Yoji YAMADA
Cast
Kenji SAWADA, Masaki SUDA, Nobuko MIYAMOATO, Mei NAGANO, Nenji KOBAYASHI, Yojiro NODA, Keiko KITAGAWA, Shinobu TERASHIMA
Release Date
30-09-2021
Language
Japanese
Run Time
125 minutes
You may also like